Basistilbud til gravide

Oversigt over kontakter i basistilbuddet

 

Førstegangsfødende Flergangsfødende

 Gestationsalder

(fulde uger)

Praktiserende læge Jordemoder Praktiserende læge Jordemoder Ultralyd Bemærkning
8 til 10  X X Ekstra tid afsat
8+0 til 13+6  Doubletest (blodprøve)
11+0 til 13+6 X  Nakkefoldsscanning
13+15 X X  Ekstra tid afsat
15+0 til 22+0  Evt. tripletest (blodprøve)
18 X  Misdannelsesscanning
21  X X
25  X X
29 X X
32  X X
35 X
36 X
37 X
39 X X
Evt. 41 X X
Fødsel
1-10 dage efter fødslen X X
8 uger efter fødslen  X X